SLÁNSKÁ, V. Vybrané části stavebně technologického projektu - Bytový dům „Panoráma nad přehradou“ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Venkrbec, Václav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Čech, David

Navrhovaná známka

eVSKP id 95647