KOZUMPLÍK, L. Železobetonová monolitická konstrukce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Šulák, Pavel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kraut, Jan

Navrhovaná známka

eVSKP id 95465