CHALUPSKÁ, E. Penzion pro seniory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Utíkalová, Ivana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Šafránek, Ivan

Navrhovaná známka

eVSKP id 95392