ŠAFÁŘ, V. Inovativní financování pro pořízení nemovitostí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Korytárová, Jana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Prodělal,, František

Navrhovaná známka

eVSKP id 95679