ŠAŠKOVÁ, L. Soukromá základní škola v Berouně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Beneš, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Sedlák, Radek

Navrhovaná známka

eVSKP id 95681