HONZÍREK, S. Zdravotně technické instalace v bytovém domě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Vrána, Jakub

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Vaščáková, Alena

Navrhovaná známka

eVSKP id 95444