VLACH, O. Veřejná knihovna s kavárnou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Pěnčík, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Pospíšil, Tomáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 95757