BÁRTA, M. Renovace RD na budovu s téměř nulovou spotřebou energie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Vendlová, Lucie

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Píšová,, Petra

Navrhovaná známka

eVSKP id 95255