LAVIČKA, J. Honzovo vinařství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Králová, Zuzana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Konečná, Petra

Navrhovaná známka

eVSKP id 95499