JIRÁSKÝ, J. Hodnocení efektivnosti investičního projektu při respektování ekonomického rizika [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Hromádka, Vít

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Beránková, Martina

Navrhovaná známka

eVSKP id 95413