TRAJER, Š. Zdroje tepla pro vytápění občanské budovy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Horák, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Počinková, Marcela

Navrhovaná známka

eVSKP id 95719