BRACH, J. Rekonstrukce zemědělského areálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Matějka, Libor

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Bartolšicová, Eva

Navrhovaná známka

eVSKP id 95278