SENGEROVÁ, I. Veletržní pavilon [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Pilgr, Milan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Sýkora, Karel

Navrhovaná známka

eVSKP id 95638