KUBEŠ, J. Posouzení vlivu variantních technologií na celkovou cenu stavebního díla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Puchýř, Bohumil

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

-, Pavel Bilík,

Navrhovaná známka

eVSKP id 95480