KOŘISTA, J. Energetický audit [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Horák, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Sýkorová, Iva

Navrhovaná známka

eVSKP id 95455