MORAVSKÁ, V. Stavební průzkum a diagnostika konstrukce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Anton, Ondřej

Posudek oponenta

Heřmánková, Věra

eVSKP id 95541