NEČASOVÁ, P. Most na místní komunikaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Panáček, Josef

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Zobek, Svatopluk

Navrhovaná známka

eVSKP id 95554