BAREK, J. Vliv koloidního oxidu křemičitého na vybrané vlastnosti cementových past a malt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Rovnaníková, Pavla

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Žižková, Nikol

Navrhovaná známka

eVSKP id 95252