POLCAROVÁ, M. ANYTHING IS A THING ENOUGH TO PARTY [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. FaVU. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Klodová, Lenka

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Somrová, Anita

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 93175