ROČEK, J. Georytmus [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. FaVU. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Mikyta, Svätopluk

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kořínek, David

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 93181