TOMANOVÁ, A. Bez názvu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. FaVU. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Ambrůz, Jan

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Hrončeková, Ivana

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 93188