MICHÁLKOVÁ, K. Nic kolem nás [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. FaVU. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Ambrůz, Jan

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Jezbera, Ladislav

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 93173