KRÁČALA, M. Měření hlasové kvality technologie VoLTE/VoWiFi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanus, Stanislav

Diplomovou práci řešil student v T-Mobile CZ, kde ho po odborné stránce vedl konzultant Ing. Fencl. Student pracoval na DP velice svědomitě během celého letního semestru. Zadání práce splnil, přičemž některé body zadání rozpracoval do většího detailu, než bylo v zadání požadováno, což bylo dáno novými poznatky, na které narazil během řešení. Zejména bych ocenil jeho přístup k měření zpoždění, jitteru a ztrátovosti paketů. Zde se nespokojil s hodnotami prezentovanými profesionálním měřicím systémem Accuver, šel do hloubky a dokázal si potřebné hodnoty v mnohem lepší kvalitě získat prostřednictvím analýzy zdrojových dat, což je přístup hodný inženýra, který je třeba ocenit. V poslední část návrhu se ukázalo, že vytvoření algoritmu pro odhadování R faktoru na běžném komerčním UE Android není tak jednoduché, jak se při zadávání tématu DP zdálo. Student pracoval zcela samostatně, což v některých případech nebylo zcela optimální a mohl vzniklé problémy konzultovat a tím si řešení problému usnadnit a současně se ujistit, že postupuje správným směrem. Celkově lze přístup studenta k řešení diplomové práce i dosažené výsledky hodnotit velice kladně.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

CZ, Radek Penížek, T-Mobile

Posudek oponenta je v přiloženém souboru PDF.

Navrhovaná známka
A
Body
93

Otázky

eVSKP id 93437