KINC, P. Návrh trading strategie pro řízení volného finančního kapitálu jednotlivce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Budík, Jan

Student v diplomové práci navrhuje strategii pro obchodování na měnovém trhu FOREX. Hlavním přínosem je alternativní pohled na analýzu finančního trhu, kdy student nepracuje jenom se samotnou cenou, ale do celého analytického procesu zahrnuje tzv. volume, které vyjadřuje aktivitu obchodníků na jednotlivých cenových úrovních. Student provedl testování vybrané strategie na historických datech, ale také poukazuje na své reálné výsledky se svými finančními prostředky. Výsledky strategie vykazují vysokou pravděpodobnost realizace zisku, kdy během 30-ti obchodních týdnů bylo dosaženo zhodnocení +65%. Práci hodnotím jako nadprůměrnou a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Stoklásek, Libor

Cílem diplomové práce studenta bylo pomocí analýzy forexových trhů navrhnout optimální obchodní strategii, která bude implementovatelná na všech likvidních forexových trzích (měnových párech). Tato obchodní strategie byla pomocí diskrečního obchodování testována na historických i reálných datech. Student pro tvorbu strategie využil programů meta trader 4, ninja trader, order flow a market profile. Kladně hodnotím implementaci strategie na více měnových párů. Měnovým trh a jeho široká škála devizových párů nabízí v probíhajících měnových válkách a intervenčních politik centrálních bank možnost generovat zisky, jenž po dlouhodobém růstu akciových trhů nabízí zajímavý potenciál pro překonání výkonnosti hlavních benchmarkových indexů. Práce je logicky členěná s přehlednou grafikou. Autor vytvořil strategii, která je pochopitelná i pro méně zkušené obchodníky a přesto dává smysl a výsledky. Strategie dosáhla kladného zisku, v čemž vidím jednoznačně největší přínos práce nejen v teoretickém, ale i praktickém pohledu. Student touto diplomovou prací prokázal teoretické a praktické schopnosti a doporučuji mu udělit akademický titul inženýr.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 91667