PAVLŮ, J. Vývoj výpočetního modelu a metodiky pro výpočet kondenzátorů s minikanálky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Pospíšil, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Masaryk, Michal

Navrhovaná známka

Jaroš, Michal

Navrhovaná známka

eVSKP id 61153