SLADKÝ, V. Měření konektivity mozku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Cimbálník, Jan

Posudek je přiložen v příloze v PDF.

Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Jurčo, Juraj

Navrhovaná známka
A
Body
92

eVSKP id 93559