ŠPAČEK, J. Optimalizace tvorby konstrukčních týmů pomocí genetických algoritmů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Ošmera, Pavel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Zelinka, Ivan

Navrhovaná známka

Šeda, Miloš

Navrhovaná známka

eVSKP id 33287