PROCHÁZKA, P. Vrstvy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. FaVU. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Artamonov, Vasil

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Klodová, Lenka

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 92947