NĚMEC, J. Doba X [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Mikyta, Svätopluk

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Jakalová, Zuzana

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 93986