HAVELKA, J. Framework pro tvorbu testů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Lattenberg, Ivo

Bakalářská práce je rozsahově podprůměrná a počtem 17 stran samotného textu práce včetně obrázků a ukázek kódu odpovídá spíše semestrální práci. V části Literatura jsou některé publikace, které nejsou v samotném textu vůbec citovány. Autor pracoval v rámci citací pouze se čtyřmi tituly (z nichž opravdu citovány byly pouze dva), což moc nesvědčí o dobré práci s literaturou. Zvláště když zpracovávané téma je zejména v online podobě poměrně hodně rozšířené. Zadání bylo splněno jen částečně. Postrádám nějakou analýzu existujících nástrojů pro tvorbu testů a testování. Stejně tak nebylo vyřešeno vkládání obrázků do testů a vkládání zdrojových kódů. Student nechodil na konzultace, ani výsledek své práce nepředvedl. Přiložená aplikace byla vytvořena v jazyce C# s využitím WPF. Je však funkční jen částečně. Při pokusu „Začít test“ je program ukončen s chybou. Za velký nedostatek také považuji nemožnost editace testu. Lze jen test smazat a zadat nový.

Navrhovaná známka
D
Body
60

Posudek oponenta

Červenák, Rastislav

Bakalářská práce se věnuje návrhu frameworku pro tvorbu testů, což představovalo propojení serverové databáze s klientem spuštěným na zařízení uživatele. Student v úvodu práce popsal vlastnosti frameworku ".NET" a možnostech tvorby s jeho užitím. V práci se objevují informace, které nejsou podloženy žádným zdrojem. Některé informace jsou dokonce i nepřesné až nesprávné. Další část je věnována analýze problému a způsobu návrhu celého řešení. Kladně hodnotím, že student otestoval více řešení, a také že klientskou aplikaci rozdělil na více modulů oddělenám grafické části od logické. Student se i v této části občas vyjadřoval neodborně a používal tvrzení, která nijak nepodložil. V práci mi také chybí popis aplikace a algoritmů pomocí vývojových diagramů. Práce není dokonalá i po typografické stránce. Navrhuji studentovi 78 bodů / C.

Navrhovaná známka
C
Body
78

Otázky

eVSKP id 93702