KUNC, J. Android aplikace pro měření uživatelské spokojenosti s mobilní datovou službou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Červenák, Rastislav

Hlavním cílem bakalářské práce bylo vytvoření aplikace pro systém Android na základě již vytvořené aplikace pro systém iOS. Tato aplikace slouží k měření parametrů sítě a vyhodnocování její výsledné kvality. Student se po celou dobu vývoje aktivně účastnil konzultací, které i sám inicioval. Průběžně konzultoval své výsledky a části jeho práce. Výsledkem je funkční aplikace, i když nebyly splněny všechny body zadání. Důvodem bylo nepředpokládané problémy, které se při vývoji objevily. Přestože byly dostupné všechny algoritmy pro měření z iOS aplikace, nestihly se kompletně přenést. Ke konci vývoje byl vidět výraznější pokrok v její tvorbě. Hlavním problémem byl nedostatek věnovaného času této bakalářské práci. Práci hodnotím známkou B / 80 bodů.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Povoda, Lukáš

Student vytvořil aplikaci pro hodnocení kvality, zpracováním dokázal, že se v platformě dobře orientuje. Vytknul bych jen přílišnú jednoduchost odesílaní dat do online datbázy, kde by bylo vhodné zapracovat nejaký bezpečnostný prvek. Odborná úroveň práce je velmi vysoká, vytknul bych jenom některé typografické chyby v práci (např. předložky na konci řádku). Výsledné hodnocení: 96 bodů

Navrhovaná známka
A
Body
96

Otázky

eVSKP id 93696