BAY ABO DABBOUS, S. Využití nekonvenčních CMOS technik při návrhu analogových obvodů s nízkým příkonem a nízkým napájecím napětím pro biomedicínské aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Khateb, Fabian

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Horský, Pavel

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

Ďuračková, Daniela

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

eVSKP id 96118