VÁCHA, L. Detekce aut přijíždějících ke křižovatce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Rozman, Jaroslav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Orság, Filip

Navrhovaná známka

eVSKP id 96220