CSÓKA, P. Rozpoznávání textu pomocí konvolučních sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Hradiš, Michal

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Behúň, Kamil

Navrhovaná známka

eVSKP id 96626