HUTÁK, P. Rozpoznávání topologických informací z plánu křižovatky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Kreslíková, Jitka

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Bartík, Vladimír

Navrhovaná známka

eVSKP id 96345