HVĚZDA, M. Distribuované zpracování zachycené síťové komunikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Pluskal, Jan

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Lichtner, Ondrej

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 96401