BORTLOVÁ, P. Souborové systémy na různých typech paměťových médií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Lojda, Jakub

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Krčma, Martin

Navrhovaná známka

eVSKP id 96255