KVITA, J. Popis fotografií pomocí rekurentních neuronových sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Hradiš, Michal

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Španěl, Michal

Navrhovaná známka

eVSKP id 96505