JELEN, J. Analýza výkonnosti procesorů IBM POWER8 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Jaroš, Jiří

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kešner, Filip

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 96441