MARŠOVÁ, E. Predikce hodnot v čase [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemčík, Pavel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Bařina, David

Navrhovaná známka

eVSKP id 96622