KIDOŇ, M. Evoluční návrh hašovacích funkcí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Dobai, Roland

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Bidlo, Michal

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 96371