VRZAL, R. Stereovizní systém pro počítání cestujících v hromadných dopravních prostředcích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Rozman, Jaroslav

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hradiš, Michal

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 96604