DŘEVO, A. Rychlá re-kalibrace PTZ kamery pro analýzu dopravy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Sochor, Jakub

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Juránek, Roman

Navrhovaná známka

eVSKP id 96327