ŠNOBL, P. Překlad OpenCL aplikací pro vestavěné systémy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Hruška, Tomáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Čekan, Ondřej

Navrhovaná známka

eVSKP id 96402