KARÁSEK, Š. Neuronové sítě a genetické algoritmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Zbořil, František

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Snášelová, Petra

Navrhovaná známka

eVSKP id 96179