PYSZKO, P. Nativní framework pro univerzální nabídkový systém pro platformu Android [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartík, Vladimír

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Rychlý, Marek

Navrhovaná známka

eVSKP id 96633