MATĚJ, K. Systém pro kolaborativní mapování v terénu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Hrubý, Martin

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kočí, Radek

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 96216