NÉTKOVÁ, B. Evoluční návrh využívající přepisovací systémy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Bidlo, Michal

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Hyrš, Martin

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 96253