KUNOVSKÝ, T. Temporální XML databáze [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Rychlý, Marek

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zendulka, Jaroslav

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 96280