KAČURIK, T. Vysoce náročné aplikace na svazku karet Intel Xeon Phi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Jaroš, Jiří

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Hrbáček, Radek

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 96248